Deva-vejledning

Heart shaped treeDeva-vejledning er én af de teknikker, der tilhører den transpersonlige psykologi, som har sine rødder i gamle spirituelle skoler og filosofier og forbinder psykologiske principper med forskning i bevidsthedstilstande, personlig transformation og udvikling, kreativitet og inspiration, body-mind forbindelse, det feminine og det maskuline, det Højere Selv m.m.

Den transpersonlige psykologi omhandler studiet af de tilstande, hvor mennesker opnår dybere eller bredere oplevelser af sig selv eller en følelse af en større forbundethed med andre mennesker, naturen eller med den spirituelle dimension. Man kan sige, at den transpersonlige psykologi er mødet mellem spiritualitet og psykologi.